Overskrift: Yrkesfag

Velger du yrkesfag er du sikret jobb

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. NHOs kompetansebarometer viser dessuten at seks av ti bedrifter i Viken har behov for flere kompetente medarbeidere. Fagarbeidere/håndverksfag er ett av områdene som peker seg ut, og det er ekstra stort behov innen bygg- og anlegg, teknikk og industriell produksjon og elektro.  

Koronasituasjonen har ikke redusert behovet for faglært arbeidskraft. Tvert imot. Stengte grenser har vist hvor sårbare vi er i forhold til avhengigheten av importert arbeidskraft. Dette gjør ikke behovet for flere norske fagarbeidere mindre. 

Mange muligheter og lønn under utdanning

Velger du yrkesfag nå og tar fagbrev, har du mange muligheter enten du vil utvikle deg innenfor faget, ta et mesterbrev eller høyere utdanning. Visste du at du kan velge mellom 180 lærefag?

Når du velger yrkesfag får du en praktisk og variert videregående opplæring. Når du skal ut i lære er du med på å skape noe konkret og synlig, og du får lønn i læretiden. Statistikken viser at de som velger yrkesfag kommer seg raskt i jobb, spesielt i Viken og Oslo. 

Vi hjelper deg med å skaffe læreplass

Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune er opptatt av at alle som velger yrkesfag skal få læreplass. Vår jobb er å hjelpe deg å finne en lærebedrift, slik at du får fullført utdanningen din ute i en bedrift som har kompetanse og erfaring innen det faget du velger. 

Søk yrkesfag! 

Les mer om utdanningsprogrammene her.

Foresatte: Norge trenger flere mestere, ikke mastere

Når ungdommen skal velge utdanningsløp er det viktig å se på hvilken arbeidskraft Norge har behov for fremover. Det er et stort behov for fagarbeidere, noe som gjør at de som velger yrkesfag er ettertraktet arbeidskraft etter endt utdanning. Statistikken viser at de som velger yrkesfag kommer raskt i jobb, spesielt i Viken og Oslo. 

Katrine Gustavsen

KATRINE GUSTAVSEN

Mobil: 901 50 448
Send e-post til Katrine

GUNNBJØRN ÅNERUD

Mobil: 941 75 104
Send e-post til Gunnbjørn

Knut Erik Hovde

KNUT ERIK HOVDE

Mobil: 908 70 324
Send e-post til Knut Erik

Mariann

Mariann Ruud Movik

Mobil: 414 57 290
Send e-post til Mariann

ANNE AASEN

Mobil: 412 14 976 
Send e-post til Anne

Magne Hagen

MAGNE HAGEN

Mobil: 976 42 543
Send e-post til Magne

EVEN SEBERG

Mobil: 941 74 858
Send e-post til Even