Velger du yrkesfag er du sikret jobb

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100.000 fagarbeidere hvis det ikke tas kraftige grep. NHOs kompetansebarometer viser at videregående utdanning innen yrkesfag er etterspurt av rundt 65 prosent av bedriftene og hele 40 prosent oppgir i stor grad å ha et slikt behov. Aldri tidligere har et så høyt nivå blitt målt – det er en økning på hele 6 prosentpoeng fra året før. Flest bedrifter har oppgitt at de har behov for utdanningsprogrammer som teknologi- og industrifag (37 prosent) bygg- og anleggsteknikk (33 prosent) og elektro- og datateknologi (33 prosent).

Bedriftene i Nordland, Troms og Møre og Romsdal har størst udekket kompetansebehov, alle med en andel på over 70 prosent. Deretter følger Oslo, Finnmark, Vestfold og Sogn og Fjordane hvor rundt to av tre bedrifter oppgir udekkede kompetansebehov. For Vikens del er andelen udekket kompetansebehov slik: Østfold: 12 prosent. Buskerud: 9 prosent. Akershus: 17 prosent. Oppland: 15 prosent. Vestfold: 18 prosent.

Mange muligheter og lønn under utdanning

Velger du yrkesfag nå og tar fag- eller svennebrev, har du mange muligheter enten du vil utvikle deg innenfor faget, ta et mesterbrev eller høyere utdanning. Visste du at du kan velge mellom 180 lærefag?

Når du velger yrkesfag får du en praktisk og variert videregående opplæring. Når du skal ut i lære er du med på å skape noe konkret og synlig, og du får lønn i læretiden. Statistikken viser at de som velger yrkesfag kommer seg raskt i jobb, spesielt i Viken og Oslo.

Vi hjelper deg med å skaffe læreplass

Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune er opptatt av at alle som velger yrkesfag skal få læreplass. Vår jobb er å hjelpe deg å finne en lærebedrift, slik at du får fullført utdanningen din ute i en bedrift som har kompetanse og erfaring innen det faget du velger.

Søk yrkesfag!

Les mer om utdanningsprogrammene her.

Foresatte: Norge trenger flere mestere, ikke mastere

Når ungdommen skal velge utdanningsløp er det viktig å se på hvilken arbeidskraft Norge har behov for fremover. Det er et stort behov for fagarbeidere, noe som gjør at de som velger yrkesfag er ettertraktet arbeidskraft etter endt utdanning. Statistikken viser at de som velger yrkesfag kommer raskt i jobb, spesielt i Viken og Oslo.