Yrkesfag

Søk yrkesfag!

Les mer om utdanningsprogrammene her: Videregående opplæring – vilbli.no

Velger du yrkesfag, er du nesten sikret jobb

Du har i hvert fall store muligheter for jobb.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100.000 fagarbeidere hvis det ikke tas kraftige grep. NHOs kompetansebarometer viser at videregående utdanning innen yrkesfag er etterspurt av rundt 67 prosent av bedriftene har behov for håndverksfag eller yrkesfaglig komeptanse.
Flest bedrifter har oppgitt at de har behov for utdanningsprogrammer som teknologi- og industrifag (39 prosent), bygg- og anleggsteknikk (31 prosent) og elektro- og datateknologi (35 prosent).

Mange muligheter og lønn under utdanning

Velger du yrkesfag nå og tar fag- eller svennebrev, har du mange muligheter enten du vil utvikle deg innenfor faget, ta et mesterbrev eller høyere utdanning. Visste du at du kan velge mellom 180 lærefag?

Når du velger yrkesfag får du en praktisk og variert videregående opplæring. Når du skal ut i lære er du med på å skape noe konkret og synlig, og du får lønn i læretiden. Statistikken viser at de som velger yrkesfag kommer seg raskere i jobb.

Vi hjelper deg med å skaffe læreplass

Læreplassjegerne i Østfold fylkeskommune er opptatt av at alle som velger yrkesfag skal få læreplass. Vår jobb er å hjelpe deg å finne en lærebedrift, slik at du får fullført utdanningen din ute i en bedrift som har kompetanse og erfaring innen det faget du velger.

Foresatte: Norge trenger flere mestere, ikke mastere

Når ungdommen skal velge utdanningsløp er det viktig å se på hvilken arbeidskraft Norge har behov for fremover. Det er et stort behov for fagarbeidere, noe som gjør at de som velger yrkesfag er ettertraktet arbeidskraft etter endt utdanning. 

Nyttige lenker

 

Til deg som søker læreplass

Utdanningsprogramoversikt

Tips til hvordan søke læreplass

Lærefaggodkjente lærebedrifter og opplæringskontor i Viken

Følg oss på sosiale medier så får du tips om ledige læreplasser. Instagram og Facebook

Til bedrifter

Lenke til nettside med fyldig informasjon om hvordan bli lærebedrift