Vi er læreplassjegerne til Viken fylkeskommunen. Det er oss du kan snakke med, for å være med på denne felles innsatsen, for å skaffe læreplass til ungdommene våre som venter på å komme ut i lære. Dette er dyktig ungdom som trenger å få fullført utdanningen sin. Som dere vet, så er 2020 et annerledes år.

Bli med på felles innsats for å skaffe gode læreplasser til ungdommene våre

Vi jobber for  at alle som ønsker læreplass, skal få tilbud om det. Men fortsatt er det noen som står der uten læreplass. Det er demotiverende for den enkelte ungdom å se venner og klassekamerater starte læretiden sin, og de selv er usikre på egen fremtid. Dette er ett stort minus for både Viken og Norge, som har et stort behov for flere fagarbeidere i fremtiden.

Ungdommene og Viken trenger dere!

Er dere godkjent lærebedrift eller ønsker å bli det – og vil ta i mot en lærling eller flere, blir vi veldig glade når dere tar kontakt!

Katrine Gustavsen

KATRINE GUSTAVSEN

Mobil: 901 50 448
Send e-post til Katrine

Mariann

MARIANN RUUD MOVIK

Mobil: 414 57 290
Send e-post til Mariann 

Bodil Onsaker Berg

BODIL ONSAKER BERG

Mobil: 940 37 507
Send e-post til Bodil

Knut Erik Hovde

KNUT ERIK HOVDE

Mobil: 908 70 324
Send e-post til Knut Erik

Per Espen Thorgersen

PER ESPEN THORGERSEN

Mobil: 922 66 657
Send e-post til Per Espen

Hanne Westerveld Jensen

HANNE WESTERVELD JENSEN

Mobil: 472 61 084
Send e-post til Hanne

Magne Hagen

MAGNE HAGEN

Mobil: 976 42 543
Send e-post til Magne