Målet er at alle skal få læreplass

Det kan være noen fag det er vanskeligere å få læreplass i enn andre, men vi jobber for at alle skal få mulighet til å fullføre utdanningen sin ute i en bedrift.

Det er nå du skal lære faget i praksis og får lønn under utdanning

Når du skal ut i lære starter det siste løpet før du er ferdig utdannet. Du er med på å skape noe konkret og synlig i bedriften, og du får lønn i læretiden. Sist, men ikke minst, lærer du faget i praksis ved at du er aktivt med og jobber i team sammen med erfarne yrkesutøvere.

Hva kan du gjøre for å få læreplass?

Du som trenger læreplass kan være proaktiv og ta kontakt med lærebedrifter selv. Det er rift om de beste læreplassene, så det gjelder å starte tidlig. Send søknad eller ta en telefon til bedrifter som du kan tenke deg å få læreplass hos. Ikke alle bedrifter er godkjente lærebedrifter, men mange kan tenke seg å bli det og nettopp det at du tar kontakt kan være med på å påvirke dem.

Her finner du gode tips til hvordan du skal gå frem og her finner du oversikt over godkjente lærebedrifter, samt opplæringskontorer og medlemsbedrifter.

Hva kan du som foresatt gjøre?

Også du som er foresatt kan gjøre en innsats. Kanskje kjenner du en bedrift som kan egne seg som lærebedrift for ungdommen? Det er bare å spørre om bedriften er godkjent lærebedrift eller kan tenke seg å bli det. Det går også an å vise forbrukermakt ved bevisst å velge bedrifter med lærlinger når du skal kjøpe varer og tjenester, det være seg håndverker, frisør eller butikk.