La oss samarbeide!

Elevenes utdanningsløp er ikke ferdig før de er ferdig med læretiden. Sammen har vi et felles mål; å hjelpe ungdommene med læreplass, slik at de kan fullføre utdanningen sin. Elevenes utdanningsløp er ikke ferdig før de er ferdig med læretiden. Sammen har vi et felles mål; å hjelpe ungdommene med læreplass, slik at de kan fullføre utdanningen sin. 

Slik kan du hjelpe elevene

Vær offensiv, ta kontakt med bedrifter som er aktuelle for dine elever. Og tenk kreativt! Enkelte fag er populære blant elevene, og det skjer at det ikke er nok læreplasser til alle. Det er arbeidsmarkedet som avgjør hvor mange de trenger. Men det finnes flere muligheter innen et programområde. Hjelp elevene dine til å se disse mulighetene i et fag og en bedrift som nødvendigvis ikke var det de først tenkte seg.

Ta kontakt med oss for råd og tips

Vi har lang erfaring i å skaffe læreplasser og gir gjerne råd og tips til hvordan du som lærer kan gå frem.