Lærere

Praksis i skolen et springbrett til læreplass

Praksiserfaring er et viktig virkemiddel for å få læreplass. Mange lærlinger skaffer seg læreplass gjennom praksisutplasseringer i faget yrkesfaglig fordypning (YFF) i løpet av Vg1 og Vg2, enten ved at eleven får læreplass i samme bedrift, eller indirekte ved at eleven får tilgang til et nettverk av aktuelle lærebedrifter.

Hva er yrkesfaglig fordypning (YFF)?

Formålet med faget yrkesfaglig fordypning er å gi elevene muligheter til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at d kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Forskning viser at utplasseringen i vg1 og vg2 gir elevene bedre grunnlag for valg av yrke, økt motivasjon og det fremstår som en viktig arene for å skaffe læreplass. (Nyen og Tønder 2012)

Derfor er YFF viktig

Arbeidsgivers kontakt med skolen utgjør en forskjell for ansettelser av unge mennesker.

Undersøkelser viser at jo mer unge mennesker (14-19 år) kommer i kontakt med arbeidsgivere mens de er på skole, jo mindre sannsynlig er det for dem å falle ut.
Arbeidsgivers engasjement gir økt sosial kapital – det at dere er engasjerte i ungdommene som kommer, viser og forteller gjør at de har større sjanser for å lykkes.

Unge arbeidstakere mangler erfaringer, jobbsøkerinnsikt og nettverk som er relevant når de skal søke ledige jobber.

Nå er det viktig å ha en plan B!

Jakten på læreplasser er i gang, og vi har et mål om at alle skal få læreplass. Men i enkelte fag er det flere søkere enn det er ledige læreplasser, og da gjelder det å ha en plan B klar. 

Den viktige plan B!

Noen råd om ungdommen ikke får akkurat den læreplassen som står øverst på ønskelisten.

Det er nå de unge skal ut i lære og jobbe på «ekte»! Og det er nå det er viktig at de får seg læreplass i bedrift. Vi gjør alt vi kan for å skaffe læreplasser til alle, men i enkelte fag er det flere søkere enn det er ledige læreplasser. Da er det viktig å ha plan B, og gjerne gi de unge noen gode råd:

Råd ungdommen til å:

 

   • Registrere flere ønsker for lærefag i Vigo for da sender vi søknaden til enda flere lærebedrifter som gir større mulighet for læreplass. De kan legge inn tre selv, men det kan være lurt å legge inn flere ønsker. Da kontakter ungdommene oss i formidlingen på e-post fagopplaring@ofk.no
   • Vær aktiv, og ta kontakt med lærebedrifter selv. Det er ingen grunn til å være beskjeden. Det er stor konkurranse om de beste læreplassene, så det gjelder å starte tidlig. Send søknad eller ta en telefon til aktuelle bedrifter. Ikke alle bedrifter er godkjente lærebedrifter, men mange kan tenke seg å bli det, og nettopp det at man tar kontakt kan være med på å påvirke dem.
   • Vær åpen for ulike typer læreplasser. Vil de jobbe med salg, finnes det store og små butikker, varehus, telefonsalgbedrifter og mye annet å velge i. Det samme gjelder i andre fag, som for eksempel innen klima, energi og miljøteknikk hvor det trengs mange lærlinger i tak- og membrantekkerfaget.
   • De har muligheten til å velge flere lærefag i den retningen de går i. Går hen elenergi og ekom og ønsker å bli elektriker så kan det være vanskelig å få læreplass. Da lønner det seg å også søke på flere fag det kan være lettere å få læreplass i. Har hen valgt elektriker kan det være lurt å søke læreplass i andre lærefag som for eksempel energimontørfaget eller telekommunikasjonsmontørfaget i tillegg.
   • Tenker hen på å bytte helt retning er det mulig å søke læreplass, men da må hen selv finne bedriften som vil ta imot en lærling. Læretiden blir utvidet for å erstatte de programfagene som mangler fra vg2 og må ta en skriftlig eksamen som erstatter programfagene.
   • Reis dit det er læreplasser. Av og til ligger mulighetene et stykke fra der dere bor, så tenk etter om det er mulighet å flytte på seg for å få den læreplassen man ønsker. Som lærling kan man søke om borteboerstipend fra lånekassen.

Hva kan du som lærer eller rådgiver gjøre?
Mange bedrifter sliter med rekruttering. Vet du om noen bedrifter, sjekk om det finnes muligheter for ungdommene der. Er ikke bedriften godkjent lærebedrift, hjelper vi bedriften med å bli det.

Du kan også hjelpe ungdommene ved å vise frem alle mulighetene de har for læreplasser innen den fagretningen de har valgt. Har de valgt for eksempel kokkefaget, har de muligheter til læreplass både på restauranter, hoteller, i institusjoner og kantiner.

Hjelp dem også med å se på mulighetene for å ta læreplass i et annet lærefag enn det de har valgt.

Se også på de allerede godkjente lærebedrifter og opplæringskontor på vilbli.no: Lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter | Videregående opplæring – vilbli.no

Du kan også bistå ungdommen i søkeprosessen med tips som finnes på Vikens nettside hvor det er flere tips til hvordan søke læreplass: Søke læreplass – Østfold fylkeskommune (ofk.no)

Følg oss på sosiale medier hvor det hele tiden blir lagt ut ledige læreplasser

La oss samarbeide!

Elevenes utdanningsløp er ikke ferdig før de er ferdig med læretiden. Sammen har vi et felles mål; å hjelpe ungdommene med læreplass, slik at de kan fullføre utdanningen sin. Elevenes utdanningsløp er ikke ferdig før de er ferdig med læretiden. Sammen har vi et felles mål; å hjelpe ungdommene med læreplass, slik at de kan fullføre utdanningen sin.

Slik kan du hjelpe elevene

Vær offensiv, ta kontakt med bedrifter som er aktuelle for dine elever. Og tenk kreativt! Enkelte fag er populære blant elevene, og det skjer at det ikke er nok læreplasser til alle. Det er arbeidsmarkedet som avgjør hvor mange de trenger. Men det finnes flere muligheter innen et programområde. Hjelp elevene dine til å se disse mulighetene i et fag og en bedrift som nødvendigvis ikke var det de først tenkte seg.

Ta kontakt med oss for råd og tips

Vi har lang erfaring i å skaffe læreplasser og gir gjerne råd og tips til hvordan du som lærer kan gå frem.

Her finner du oversikt over Videregående opplæring – vilbli.no

Nyttige lenker

 

Til deg som søker læreplass

Utdanningsprogram oversikt

Tips til hvordan søke læreplass

Lærefag godkjente lærebedrifter og opplæringskontor i Østfold

Følg oss på sosiale medier så får du tips om ledige læreplasser. Instagram og Facebook

Til bedrifter
Hva er en lærebedrift? – Østfold fylkeskommune (ofk.no)