Hjelp de unge med å få læreplass!

Vi Læreplassjegere jobber aktivt for å skaffe læreplass til alle elever som trenger det i Viken. Men også du som er foresatt kan gjøre en innsats. Det er rift om de beste plassene, så hjelp ungdommene med å søke i god tid. Mange bedrifter sliter med rekruttering, og det å ta inn lærlinger kan løse problemet. Bedriften får da mulighet til å lære opp en potensiell medarbeider på sikt, og kan sikre viktig fagkompetanse for framtiden.

Kanskje kjenner du en bedrift som kan egne seg som lærebedrift for ungdommen? Det er bare å spørre om bedriften er godkjent lærebedrift eller kan tenke seg å bli det. Det går også an å vise forbrukermakt ved bevisst å velge bedrifter med lærlinger når du skal kjøpe varer og tjenester, det være seg håndverker, frisør eller butikk. Still spørsmålet «Har dere lærling?» før du velger hvem du skal handle hos.