Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100 000 fagarbeidere hvis det ikke tas kraftige grep. Investerer du i lærlinger nå, så kan du skape medarbeiderne du trenger for framtiden.

Målet til Læreplassjegerne er at alle som ønsker læreplass, skal få et tilbud om det. Stadig flere ser hvilken enestående mulighet som ligger i å bli lærebedrift, med tanke på å forme framtidige medarbeidere og dermed sikre den fagkompetansen bedriften trenger på sikt.

Selv om lærlingene er ferske i faget, har de med seg det siste innen teoretisk fagkunnskap og ofte en annen tilnærming til faget, noe som kan være inspirerende og lærerikt for andre medarbeidere. Lærlingene lærer fort, og allerede etter ett år er de som oftest lønnsomme. Det første året kalles gjerne opplæringsår, mens det andre året kalles verdiskapingsår.

Det er ingen krav til at lærlinger skal få fast stilling etter at læretiden er slutt, men veldig mange bedrifter velger å ansette. Dette fordi de etter to års «prøvetid», som læreperioden representerer, har blitt kjent med personen, arbeidskapasiteten og ambisjonene til lærlingen.

46% bedrifter rekrutterer ved å ansette lærlinger *
Rekrutter smart du også!

* Kilde: NHOs kompetansebarometer 2021

NHO-bedriftenes foretrukne fremgangsmåte for å rekruttere nyansatte.

NHO-bedriftenes rekruttering

Bli lærebedrift

Er dere ikke godkjent lærebedrift fra før, bli det nå. Det er to måter å bli godkjent lærebedrift på: Gjennom et opplæringskontor eller som selvstendig lærebedrift. Det er enkelt å bli godkjent lærebedrift og vi kan gi dere råd og tips i prosessen.

For å bli godkjent som lærebedrift må dere ha en faglig ansvarlig som tar ansvar for opplæringen av lærlingen. Vedkommende kan ha fag-/svennebrev eller mesterbrev i faget, annen høyere utdanning eller lang praksis. En lærebedrift må også ha relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. Har dere ikke det, kan dere bli medlem av et opplæringskontor og få hjelp til å finne fram til praktiske oppgaver. Opplæringskontoret kan også lage planer for hvordan målene i læreplanen skal nås for lærlingen, og stå for oppfølgingen.

Til den daglige opplæringen må dere ha en veileder, for eksempel en erfaren fagarbeider.
Selve godkjenningen av lærebedrifter er det fagopplæringskontoret i fylkeskommunen som har ansvar for. Les mer her

Lærebedriftenes erfaringer

Worldskills Norway har laget flere filmer der bedrifter forteller om hvorfor nettopp de har valgt å bli lærebedrifter. Ta en kikk her.

Er du egentlig klar over alle fordelene med å ha lærlinger?

Lærlinger er ikke bare en enestående mulighet til å sikre seg framtidige medarbeidere i et marked der etterspørselen etter kompetent arbeidskraft blir stadig større. De representerer mye mer. Her er 5 fordeler med lærlinger:

1. Bedriften får et konkurransefortrinn ved offentlige anbud
Stadig oftere blir det stilt krav til at bedrifter må ha lærlinger for å kunne delta i offentlige anbud.

2. Dere kan «skreddersy» medarbeideren bedriften trenger
Dere får mulighet til å håndplukke en lærling som har de menneskelige kvalitetene som passer miljøet på arbeidsplassen. Deretter har dere to års læretid på å forme lærlingen til medarbeideren dere ønsker dere.

3. Med lærlingen følger nye tanker
En lærling har med seg det siste innen teoretisk fagkunnskap. I tillegg har de ofte andre tanker om og tilnærminger til oppgaver enn eldre medarbeidere har. Slik sett er det en vinn-vinn situasjon: Lærlingen lærer faget av erfarne fagfolk, og fagfolkene opplever kanskje nye måter å tenke eller jobbe på.

4. Dere slipper å pløye et tørt marked for å rekruttere
Mangelen på arbeidskraft er stor. NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter ikke får tak i ønsket kompetanse. Koronasituasjonen med stengte grenser viste oss også hvor sårbare vi er i forhold til å være avhengig av importert arbeidskraft. Nå har dere sjansen til å sikre dere norske fagarbeidere ved å ta inn lærlinger.

5. For mange bedrifter skader det heller ikke å få ned gjennomsnittsalderen

Slik tiltrekker du deg de riktige lærlingene

I et marked med stor mangel på folk med fagkompetanse, er det viktig å vinne konkurransen om de rette menneskene.

Det er med lærlinger som med andre dere ansetter: Dere må finne de riktige menneskene med den kompetansen, egenskapene og holdningene som passer dere.

1. Vær tidlig ute
De unge trenger ikke læreplass før etter sommerferien, men dere bør starte jakten så tidlig som mulig for å kunne velge mellom flest mulig kandidater.

2. Få hjelp
Sett opp en liste over hva slags egenskaper dere ønsker lærlingen skal ha. Be gjerne oss eller opplæringskontoret om hjelp til å finne kandidater.

3. Lag et godt innsalg
Noen unge er sjenerte, andre ikke. Det er uansett viktig at kandidatene føler seg trygge i intervjusituasjonen, og at du gir et mest mulig riktig bilde av bedriften og miljøet. Presenter dem gjerne for noen av dine ansatte. Og ikke glem å fortelle hvorfor de bør bli lærlinger akkurat hos dere. Mange av de unge har flere muligheter å velge mellom, så det er viktig å selge inn bedriften.

4. Hold dialogen i beslutningsprosessen
Har dere mange kandidater å velge mellom, så hold kontakten med alle for å formidle at dere er i gang med prosessen.

Visste du at man bidrar til flere av FN`s bærekraftmål ved å satse på lærlinger?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

FNs bæreklartsmål

Bærekraftsmål som er sentrale for bedrifter som satser på lærlinger

1 Utrydde fattigdom:
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

3 God helse og livskvalitet:
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

4 God utdanning:
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

5 Likestilling mellom kjønnene:
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst:
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

10 Mindre ulikhet:
Redusere ulikhet i og mellom land.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn:
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner:
Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

17 Samarbeid for å nå målene:
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bli lærebedrift!

Vite mer om det å bli lærebedrift? Registrer deg her, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Er du elev og på jakt etter læreplass, les mer her