Vi trenger gode og dyktige lærebedrifter

Bli med på denne felles innsatsen for å gi våre ungdommer sjansen til å fullføre utdanningen sin!

2020 er ikke som alle andre år, og vi har fått ekstra krutt. Regjeringen har gitt Viken fylkeskommune 40 millioner kroner som skal gis som tilskudd til nye læreplasser. Er dere ikke godkjent lærebedrift fra før, kan dere få 50 000 kroner for å ta inn en lærling, og ytterligere 30 000 kroner for lærling nr. 2. For allerede godkjente lærebedrifter kan dere få 30.000 kroner per lærling!

40 millioner kroner til nye læreplasser

Lærlingeordningen har røtter langt tilbake i tid i Norge, og har vært en viktig opplæringsarena oppigjennom tidene. Lærlinger og lærekandidater er en ressurs for bedriftene. Som lærebedrift er du med å opprettholde kompetansenivået i din bransje. Og har du tenkt på muligheten til å ta inn en lærling i et fag som ikke nødvendigvis er kjernevirksomheten deres?

Tenk kreativt  

Hvorfor ikke ta inn lærlinger på kontoret, i kantinen, resepsjonen, regnskapsavdelingen, IT-avdelingen eller på andre områder? Mulighetene er mange.

En lærling er en faglig investering for fremtiden, både for dere og for samfunnet. Dere får en lojal medarbeider som dere får mulighet til å forme til en dyktig fagarbeider – en som kan dere og faget.
Samtidig er dere ikke forpliktet til å ansette etter læretidens slutt. 

– en som kan dere og faget

Skaff oss flere læreplasser og søk om stimuleringsmidler.

Vil dere bidra til at unge får fullført utdanningen sin? Ta kontakt nå!

Katrine Gustavsen

KATRINE GUSTAVSEN

Mobil: 901 50 448
Send e-post til Katrine

Mariann

MARIANN RUUD MOVIK

Mobil: 414 57 290
Send e-post til Mariann 

Bodil Onsaker Berg

BODIL ONSAKER BERG

Mobil: 940 37 507
Send e-post til Bodil

Knut Erik Hovde

KNUT ERIK HOVDE

Mobil: 908 70 324
Send e-post til Knut Erik

Per Espen Thorgersen

PER ESPEN THORGERSEN

Mobil: 922 66 657
Send e-post til Per Espen

Hanne Westerveld Jensen

HANNE WESTERVELD JENSEN

Mobil: 472 61 084
Send e-post til Hanne

Magne Hagen

MAGNE HAGEN

Mobil: 976 42 543
Send e-post til Magne