Aldri har det vært så stor mangel på arbeidskraft som nå. Det viser NHOs siste kompetansebarometer, som har målt pulsen hos medlemsbedriftene siden 2014.

– I 2021 oppgir 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov, noe som er den høyeste andelen i barometerets historie, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

– Videregående utdanning innen yrkesfag er etterspurt av rundt 65 prosent av bedriftene og hele 40 prosent oppgir i stor grad å ha et slikt behov. Aldri tidligere har et så høyt nivå blitt målt – det er en økning på hele 6 prosentpoeng fra året før. Flest bedrifter har oppgitt at de har behov for utdanningsprogrammer som teknologi- og industrifag (37 prosent), bygg- og anleggsteknikk (33 prosent) og elektro- og datateknologi (33 prosent). Tallene viser at det generelt er et stort udekket behov, noe som gir gode muligheter for de som nå velger yrkesfag, kommenterer Knut Erik Hovde, seniorrådgiver innen fag- og yrkesopplæring i Viken fylkeskommune.

Flere søker yrkesfag og kampen om arbeidskraft er stor

En gledelig utvikling er at søkertallene til yrkesfag er på vei opp. Nå er det faktisk flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogrammer – en utvikling norske bedrifter trenger. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100 000 fagarbeidere i Norge. Kampen om arbeidskraft er stor, og stadig flere ser viktigheten av å ikke være avhengig av importert arbeidskraft, noe blant annet pandemien viste konsekvensene av. Mange bedrifter har sett seg nødt til å takke nei til oppdrag fordi de ikke klarer å levere.

Stalltips: Lærlinger

– Utfordringen nå er å få rekruttert nyansatte, sier læreplassjeger Magne Hagen i Viken fylkeskommune. Et godt tips er derfor å gjøre som 46 prosent av NHO-bedriftene foretrekker: Å rekruttere nyansatte ved å ansette lærlinger etter at de har oppnådd fag- eller svennebrev. Denne praksisen viser at å ta imot lærlinger er en av de sikreste måtene å skaffe seg arbeidskraft på, sier han og legger til at man ikke er forpliktet til å ansette lærlinger, men at svært mange bedrifter velger å gjøre det fordi de har blitt kjent med lærlingene gjennom to års læretid.

Lærlinger en viktig rekrutteringskanal for Ingeniør Ivar Pettersen AS

Elektroentreprenørselskapet Ingeniør Ivar Pettersen AS har veldig gode erfaringer med lærlinger, forteller HR-leder Kristin E. Kittelsen. Selskapet har rundt 230 ansatte, hvorav ca. 40 lærlinger fordelt på ulike avdelinger og lokasjoner.

– Vi har lang tradisjon med å ta inn lærlinger. Introduksjonen av lærlinger er satt i system og vi har et meget bra samarbeid med opplæringskontor. For oss er lærlinger en viktig rekrutteringskanal, og et viktig bidrag til å sikre vårt kompetansebehov. De fleste av våre lærlinger tilbys fast ansettelse etter bestått fagprøve og de fleste ønsker å bli ansatt, med noen få unntak. Det hender vi opplever at noen få hopper av underveis i læreløpet. Det kan skyldes at de for eksempel opplever å ha valgt feil retning. Andre kan etter fullført læreløp og bestått fagbrev ønske å starte på ingeniørutdanning eller teknisk fagskole.

På spørsmål om hvordan selskapet gjør seg attraktive for lærlingene og sikrer seg de rette menneskene, svarer Kittelsen at de er til stede på skolenes utdanningsdager.

– Da har vi med noen av våre lærlinger eller ferske elektrikere. På den måten håper vi at elevene får et godt og mest mulig realistisk inntrykk av hvordan jobben er. De kan snakke direkte med noen som ganske nylig har vært i deres situasjon med utdanningsvalg, sier hun.

Stor kamp om lærlingene – vær tidlig ute

Det er nå du kan sikre deg lærlingene du trenger fra høsten av. I Viken er det 4 757 lærlinger som trenger læreplass, blant annet i følgende fag:

Helse- og oppvekstfag 1057 lærlinger
Elektro- og datateknologi 890 lærlinger
Bygg- og anleggsteknikk 825 lærlinger
Teknologi- og industrifag 753 lærlinger

– Ta kontakt med læreplassjegerne i Viken fylkeskommune, så hjelper vi dere med å bli godkjent lærebedrift om dere ikke allerede er det. Det er en enkel prosess, sier læreplassjeger Magne Hagen. Han har også en klar oppfordring til bedrifter som vurderer å skaffe seg en eller flere lærlinger: Vær tidlig ute, så dere har flere lærlinger å velge mellom og kan sikre dere de som passer deres bedrift.

Lærlinger som konkurransefordel

Stadig oftere blir det stilt krav til at bedrifter må ha lærlinger for å kunne delta i offentlige anbud. Dette kravet er en god grunn til å ta imot lærlinger, i tillegg til at lærlingen sikrer bedriften den fagkompetansen som trengs for framtiden.

Registrer deg, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!