Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100 000 fagarbeidere hvis det ikke tas kraftige grep. En gledelig utvikling er derfor at søkertallene til yrkesfag er på vei opp. Nå er det faktisk flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogrammer – en utvikling norske bedrifter trenger.

Det er store geografiske forskjeller i søkertall. Møre og Romsdal og Nordland er fylkene der flest ungdommer velger yrkesfag. I disse fylkene har 61 prosent av søkerne søkt seg til yrkesfaglige utdanningsprogram mens kun 28 prosent av elevene i Oslo har gjort det samme. I Viken har 45 prosent søkt yrkesfag. Det er omtrent det samme som i fjor. Den største økningen er i antall søkere til første året på bygg- og anleggsteknikk. Her er det 170 flere søkere i år enn i fjor på samme tid.

Stort behov for fagarbeidere

NHOs kompetansebarometer for 2021 viser at bedriftene i Nordland,Troms og Møre og Romsdal har størst udekket kompetansebehov, alle med en andel på over 70 prosent. Deretter følger Oslo, Finnmark, Vestfold og Sogn og Fjordane hvor rundt to av tre bedrifter oppgir udekkede kompetansebehov. For Vikens del er andelen udekket kompetansebehov slik: Østfold: 12 prosent. Buskerud: 9 prosent. Akershus: 17 prosent. Oppland: 15 prosent. Vestfold 18 prosent.

Stadig flere rekrutterer ved å ansette lærlinger

Vi jobber med å finne læreplasser til alle som trenger det, og gleder oss over at stadig flere bedrifter ser nytten og verdien av å ta inn lærlinger. NHOs kompetansebarometer viser at hele 46 prosent av NHO-bedriftene rekrutterer den kompetansen de trenger ved å ansette lærlinger.

Vite mer om det å bli lærebedrift? Registrer deg her, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Er du elev og på jakt etter læreplass, les mer her