Dette er en kampanjeside for Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune. Vi jobber aktivt for å skaffe læreplass til alle de 4 700 elevene som trenger det.